سایت مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل

اطلاع رسانی جامع و روزانه آگهی های سراسر کشور و بین الملل با توجه به رشته فعالیت شما از طریق سایت ، ایمیل ، نمابر ، پیام کوتاه و اپلیکیشن

سایت مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل

اطلاع رسانی جامع و روزانه آگهی های سراسر کشور و بین الملل با توجه به رشته فعالیت شما از طریق سایت ، ایمیل ، نمابر ، پیام کوتاه و اپلیکیشن

سایت مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل

شماره تماس : 77582924 - 021
اطلاع رسانی جامع اطلاعات مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل شامل مناقصه های شهرداری, مزایده های خودرو و املاک و ...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

دانلود اسناد آگهی مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاه محیط زیست شامل میکروسکوب اینورت دستگاه BOD اتکوباتور،غبارسنج دودکش،غبارسنج محیطی،گازسنج دودکش،گازسنج محیطی،مولتی پارامتر،پمپ خلا،راکتور COD صداسنج،نورسنج،دستگاه سنجش شدت،میدان های الکترومغناطیس،ارتعاش سنج،دوزیمتری فردی صدا،دستگاه سنجش ترکیبات الی فرار،اتوکلاو،کدورت سنج،دستگاه پخش گاز خروجی اگزوز و...