سایت مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل

اطلاع رسانی جامع و روزانه آگهی های سراسر کشور و بین الملل با توجه به رشته فعالیت شما از طریق سایت ، ایمیل ، نمابر ، پیام کوتاه و اپلیکیشن

سایت مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل

اطلاع رسانی جامع و روزانه آگهی های سراسر کشور و بین الملل با توجه به رشته فعالیت شما از طریق سایت ، ایمیل ، نمابر ، پیام کوتاه و اپلیکیشن

سایت مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل

شماره تماس : 77582924 - 021
اطلاع رسانی جامع اطلاعات مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل شامل مناقصه های شهرداری, مزایده های خودرو و املاک و ...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

آگهی مناقصات خوزستان دی۹۴

| سه شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۴، ۰۱:۵۰ ب.ظ
کد ایران تندر عنوان برگزار کننده استان/ کشور تاریخ انتشار دریافت اسناد
152447 مناقصه تعمیر و بازسازی برجهای خنک کن قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1394-10-15 1394-10-15
152446 مناقصه ساخت و نصب درپوشهای بتنی قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1394-10-15 1394-10-15
152384 مناقصه خرید 1- بست رابط لوله هیدروفلوم 15 قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1394-10-15 1394-10-29
152380 مناقصه پیش ممیزی،تمدید و صدور گواهینامه و انجام ممیزی های مراقبتی قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1394-10-15 1394-10-25
152377 مناقصه خرید کاتالیست بخش تبدیل واحد CR1 قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1394-10-15 1394-10-30
152369 مناقصه احداث چاه و محل چاه غرب 130/1 قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1394-10-15 1394-10-25
152348 مناقصه 1- WATER JET1200 BAR COMPLET ASSYMBLY قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1394-10-15 1394-10-20
152344 مناقصه تعویض کمپرسورهای اینگرسولرند فرسوده قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1394-10-15 1394-10-25
152337 مناقصه 1- پروژه سیستم حفاظت کاتدی مخازن قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1394-10-15 1394-10-30
152336 مناقصه تامین 3 فروند شناور تدارکاتی قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1394-10-15 1394-10-22
152331 مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز آپارتمانها ادارات قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1394-10-15 1394-10-23
152328 مناقصه انجام خدمات فضای سبز و تنظیات محوطه قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1394-10-15 1394-10-23
152327 مناقصه انجام خدمات نقشه برداری قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1394-10-15 1394-10-23
152326 مناقصه انجام خدمات پشتیبانی فنی/ غیر فنی قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1394-10-15 1394-10-23
152325 مناقصه انجام خدمات تخلیه و بارگیری قابل نمایش برای مشترکان خوزستان 1394-10-15 1394-10-23