سایت مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل

اطلاع رسانی جامع و روزانه آگهی های سراسر کشور و بین الملل با توجه به رشته فعالیت شما از طریق سایت ، ایمیل ، نمابر ، پیام کوتاه و اپلیکیشن

سایت مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل

اطلاع رسانی جامع و روزانه آگهی های سراسر کشور و بین الملل با توجه به رشته فعالیت شما از طریق سایت ، ایمیل ، نمابر ، پیام کوتاه و اپلیکیشن

سایت مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل

شماره تماس : 77582924 - 021
اطلاع رسانی جامع اطلاعات مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل شامل مناقصه های شهرداری, مزایده های خودرو و املاک و ...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

مناقصه خدمات امداد،بهره برداری، ایمنی، نشت یابی، پشتیانی و گازبانی مرتبط با کار خود را در ایران تندر جستجو کنید

ایران تندر اطلاع رسانی روزانه مناقصه خدمات امداد،بهره برداری، ایمنی، نشت یابی، پشتیانی و گازبانی


مناقصه خدمات امداد ، تعمیرات ونگهداری تاسیسات گاز رسانی

مناقصه واگذاری امور بهره برداری ، نگهداری وتعمیر تجهیزات

مناقصه برونسپاری مدیریت بهره برداری

مناقصه تعمیرات عمومی ادارت و منازل سازمانی

مناقصه خدمات بهره برداری و امداد، گازبانی، وصول مطالبات...

مناقصه خدمات بهره برداری وامداد ، گازبانی ، وصول مطالبات، و خدمات عمومی، تعویض کنتور و ...

مناقصه مخزن نفت آلودهجهت اطلاع از مناقصه خدمات امداد،بهره برداری، ایمنی، نشت یابی، پشتیانی و گازبانی جامع و بروز در گوگل ایران تندر را جستجو نمایید یا به آدرس مناقصات ایران تندر etender.ir یا با شماره 09198101572 تماس بگیرید.
www.irantender.net

www.etender.ir

02177582924

09198101572

تهران بزرگراه امام علی تقاطع سبلان